2021, ഏപ്രിൽ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

എം.കെ.ഹരികുമാർ വിഷുപ്പതിപ്പ് 2021

ഉള്ളടക്കം

 

ഗസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ  /രാജേന്ദ്രൻ നിയതി

എം.കെ.ഹരികുമാർ


 
 

 

 

 

 

ആമുഖം/എം.കെ.ഹരികുമാർ

 

എം.കെ.ഹരികുമാറിൻ്റെ കവിതകൾ

 

അട്ടകൾ


കവിയുടെ പ്രതിമ 

മറവിയുടെ ആഘോഷമായി മാറുന്ന ആംഗ്യം


വേമ്പനാട്ടു കായലിലെ പള്ളത്തികൾ


റഷ്യൻ മരങ്ങൾ

അടുത്ത ജന്മമോ?

കാണിയായപ്പോൾ

 

എം.കെ.ഹരികുമാറിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ

ആൾക്കൂട്ടമാധ്യമങ്ങളും എഴുത്തുകാരൻ എന്ന
വൈരുദ്ധ്യാത്മക ജീവിയും

 

നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദയയുടെ ലോകമുണ്ടോ ?

 

 വായനയും എഴുത്തും


 കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി

 

 അഗാധനിശ്ശബ്ദതയെ
സംവേദനക്ഷമമാക്കുന്നത്  


നവാദ്വൈതം
എം.കെ.ഹരികുമാറുമായി അഭിമുഖം


ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ
എം.കെ.ഹരികുമാർ/രാജേന്ദ്രൻ നിയതി

 
അപാരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ പ്രക്രിയകൾ
എം.കെ.ഹരികുമാർ/രാജേന്ദ്രൻ നിയതി

 
ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രമേയമാണ്
എം.കെ.ഹരികുമാർ/രാജേന്ദ്രൻ നിയതി

 

ഗുരു: ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ കാലത്ത്
സമന്വയവും സഹവർത്തിത്വവും


വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും
ഗുരുവിൻ്റെ സമൂഹബ്രഹ്മമഠവും

എം.കെ.ഹരികുമാർ


ഹൈന്ദവ സംസ്കാരവും
ശ്രീനാരായണഗുരുവും
എം.കെ.ഹരികുമാർ

ഗുരുവിൻ്റെ സാമൂഹികജീവിതത്തെ
തമസ്കരിക്കാൻ നോക്കണ്ട
എം.കെ.ഹരികുമാർ

 
ഏകാത്മകത സാക്ഷാത്‌ക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്
 എം.കെ.ഹരികുമാർ

 ഗുരുവിനെ  മതവിരോധിയാക്കുന്നവരുടെ മന:ശാസ്ത്രം
എം.കെ.ഹരികുമാർ

 ഗുരുവും ആത്മാവിന്റെ രാഷ്ടീയവും
എം.കെ.ഹരികുമാർ

 

അനുധാവനം
കഥാവലോകനം


കഥയിലെ യാഥാസ്ഥിതിക ശക്തികൾ
എം.കെ.ഹരികുമാർ

കഥകൾക്ക് വേണ്ടത്
കാഴ്ചയുടെ മൂർച്ച
എം.കെ.ഹരികുമാർ

 കറുപ്പ് നിറവും ലൈംഗിക ഫ്യൂഡലിസവും
എം.കെ.ഹരികുമാർ

 

ലിങ്കുകൾ


അക്ഷരജാലകം

മലയാളസമീക്ഷ

നവവത്സരപ്പതിപ്പ്


പദാനുപദം

അക്ഷരജാലകം ബ്ലോഗ് 


HOME

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

കുറിപ്പ്: ഈ ബ്ലോഗിലെ ഒരു അംഗത്തിനു മാത്രമേ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ.